Wettelijke vermeldingen

De consumenten worden beschermd door de wetgeving die van toepassing is op de elektronische handel, op de praktijken van de handel en de markt, en op het vlak van consumentenbescherming. 

Gegevensbescherming

De vereniging zonder winstoogmerk, Fédération du Tourisme de la Province de Liège, afgekort FTPL, waarvan de hoofdzetel is gevestigd op 1, Place de la République Française in 4000 Luik – België, ingeschreven bij de kruispuntbank van ondernemingen onder nummer 0402.398.857 verbindt zich tot de naleving van de vertrouwelijkheid van de gegevens met persoonlijk karakter die u aan haar communiceert.
 
De verzamelde gegevens zijn uitsluitend bestemd voor de FTPL en de verschillende dienstenpartners, die betrokken zijn bij de uitvoering van de diensten, die zich specifiek hebben verbonden om de geldende maatregelen na te leven met betrekking tot de gegevensbescherming. 
 
De gegevens die u communiceert worden, naar omstandigheden, door de FTPL verwerkt voor de volgende doeleinden: uitvoering van het contract, tevredenheidsonderzoek bij klanten, informatie of promotie over producten en/of diensten (direct marketing). 
 
In overeenstemming met de Belgische privacywetgeving van 8 december 1992, beschikt u over een recht op informatie, toegang, wijziging, en in bepaalde mate, verwijdering van uw gegevens. 
 
Zo kunt u eisen dat uw gegevens die onvolledig, onjuist, verouderd of onduidelijk zijn, worden gerectificeerd, verduidelijkt, aangevuld, bijgewerkt, of verwijderd. 
Tevens beschikt u op elk moment over het recht om u te verzetten tegen het gebruik van uw gegevens ten behoeve van direct marketing.

Fotocredits

De website en de inhoud daarvan worden beschermd door de Belgische wet voor intellectueel eigendom, en vooral, door de wet op het auteursrecht en naburige rechten, de wet die de databases beschermt en de wet die de computerprogramma's beschermt, en indien het geval zich voordoet, de Benelux-conventie op het vlak van intellectueel eigendom (merken en tekeningen of modellen)

In dat kader zijn alle onderdelen van elke aard (vaste afbeeldingen, geanimeerde afbeeldingen, foto's, databases, merken, illustraties, logo's, tekeningen, modellen, downloadbare documenten, enz.) op deze site beschermd.

In dat opzicht, behoudens voorafgaande en schriftelijke goedkeuring van de Fédération du Tourisme de la Province de Liège (FTPL), is elke reproductie, representatie, aanpassing, gedeeltelijke of gehele wijziging van elk onderdeel waaruit de site bestaat, op welke wijze dan ook, verboden.

Elke inbreuk van de intellectuele eigendomsrechten kan gerechtelijke vervolging (burgerlijk of strafrechtelijk) tot gevolg hebben, in overeenstemming met de geldende wetgeving.

© Getty images - © ThinkstockPhotos - © FTPL-P. Fagnoul - © FTPL-JM-Léonard - © Gare SNCB de Liège-Guillemins-Arch.Ing-Santiago CALATRAVA - © Province de Liège-Service presse & multimédia - © David Plas - © Philippe Demasy - © G. Bugni Photography - © The Outsider Ardenne - © Thermes de Spa.

OpenSystem © Alliance-Réseaux
Chargement